DNS uppslagningHur fungerar DNS?

När du skriver in en webbadress i din webbläsares adressfält, till exempel ”www.example.com,” skickas din förfrågan till en DNS-server. Denna server innehåller en stor databas med DNS-poster som fungerar som en telefonbok för internet. Denna databas omvandlar sedan den mänskligt läsbara webbadressen till den motsvarande IP-adressen, som är datorns faktiska identitet på nätverket.

DNS-poster: Så fungerar dem

DNS-poster är information som lagras i DNS-databasen och används för att kartlägga webbadresser till IP-adresser. Här är några vanliga typer av DNS-poster:

  1. A-post (Address Record): A-posten kopplar en domän (till exempel example.com) till dess motsvarande IPv4-adress. Den används för att hitta den exakta IP-adressen för en webbplats.
  2. AAAA-post (IPv6 Address Record): Liknande A-posten, men används för att koppla en domän till en IPv6-adress. IPv6 är den senaste versionen av Internet Protocol och används för att hantera den växande bristen på tillgängliga IPv4-adresser.
  3. CNAME-post (Canonical Name Record): CNAME-posten används för att skapa alias för en domän. Istället för att lagra en IP-adress, pekar en CNAME-post på en annan domän. Detta är användbart om du vill att flera domäner ska peka på samma webbplats.
  4. MX-post (Mail Exchange Record): MX-poster används för att hantera e-postleverans. De talar om vilken e-postserver som ska användas för att ta emot e-postmeddelanden för en specifik domän.
  5. TXT-post (Text Record): TXT-poster används för att lagra textinformation kopplad till en domän. De används ofta för att lagra SPF (Sender Policy Framework)-information som hjälper till att förhindra e-postspoofing.
  6. NS-post (Name Server Record): NS-poster anger vilka DNS-servrar som är ansvariga för att hantera en viss domän. De är viktiga för att göra det möjligt för andra DNS-servrar att hitta och hantera domänens DNS-information.

Sociala Medier:

Kontakt:

[email protected]